למידה בשעת חירום

כמקובל במערכת החינוך הרגילה, גם החינוך המיוחד נערך להפעלת מערך הלמידה בחירום. השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה מרחוק בפרט, מהווים תחליף נוסף למסגרת הפעילות הלימודית גם כאשר הלומדים אינם יכולים להגיע פיסית לבית הספר.